Zjednodušte si provoz IT zavedením IaaS

Pokud máte pocit, že v rámci provozu neděláte nic jiného, než vytváříte stále nové instance operačních systémů pro běh aplikací, pak byste se měli poohlédnout po službě IaaS.

V rámci této služby máte možnost se seznámit s tvorbou infrastruktury na požádání. Vytvářejte vlastní virtuální sítě a virtuální servery z nabídky definované v katalogu. Infrastrukturu pak máte připravenou v řádu desítek sekund nebo minut a to bez ohledu na dostupnost lidských zdrojů – vše zařídí automatický proces. Díky tomu dostanete vždy jasně definovanou infrastrukturu bez vlivu lidského faktoru.

Tato služba Vás nadchne možnostmi – umožní Vám vytvářet nejenom vlastní sítě bez zásahu do fyzické síťové infrastruktury, ale také tvorbu a konzumaci výpočetních prostředků včetně operačního systému. V rámci služby máte přidělenou kvótu, kterou lze v případě potřeby navýšit. Díky tomu jste schopni jednoduše mít kontrolu nad konzumací a přerozdělováním zdrojů.

Cílem této služby je seznámit uživatele s principy a souvislostmi vytváření infrastrukurních služeb, jako jsou sítě a instance operačních systémů (virtuální servery). Službu doporučuji všem, kteří chtějí zístak praktické zkušenosti s provozováním vlastních infrastrukturních služeb a srovnat výhody plnohodnotné IaaS s virtualizací.