Vyzkoušejte si správu cloudového prostředí

V rámci Clover.cz si máte možnost osahat služby z pohledu uživatele, proč si ale nevyzkoušet i vlastní vytváření služby a správu takového prostředí …

V rámci této nabídky dostanete kompletní přístup k čistému prostředí pro tvorbu a správu hybridních cloud služeb. Můžete si tak vyzkoušet jak vytvořit vlastní službu od samého začátku a to přes fázi architektury/designu, tvorby samotné nabídky a i ocenění služby. Součástí této nabídky je kombinace portálového řešení a workflow manažeru. Máte tak k dispozici kompletní portál jak z pohledu administrátora či architekta služeb, kde přiřazujete oprávnění, nastavujete zdroje a vytváříte služby, ale také z pohledu uživatele, kde služby čerpáte.

Tato služba Vás nadchne svými možnostmi – můžete totiž propojovat jak zdroje ze svého datového centra, tak i služby z veřejných cloud prostředí a to vše spravovat z jediného místa. Máte tak naprostou kontrolu nad službami, které konzumujete a díky tomu jste schopni řídit náklady, případně náklady přerozdělovat.

Cílem této služby je seznámit uživatele s principy a souvislostmi vytváření hybridních cloudových služeb, tvorbou katalogu a provozováním služeb včetně přechodů na nové verze. Výhodou této služby je, že nepotřebujete vlastní HW a SW zdroje. Službu doporučuji všem, kteří chtějí zístak praktické zkušenosti s tvorbou vlastních cloudových služeb, ale nemají k tomu vhodné prostředky.