Virtuální datové centrum

Bezpečný prostor pro vaše data

Vstupní branou pro služby datového centra DataSpring je zřízení virtuálního datového centra (vDC). Veškeré služby, které čerpáte, jsou chráněny virtuálním firewallem přiděleným pouze vám. Každé jedno vDC je nastaveno jako oddělené datové centrum, které přináší logickou izolaci od ostatních vDC. Máte tak přístup ke všem důležitým komponentám svého vDC a můžete provádět konfigurační změny v přiděleném prostoru. Jakákoliv komunikace z jednoho vDC do druhého probíhá vždy přes virtuální firewall.

Hlavní výhodou virtuálního datového centra je virtuální firewall, který vám zabezpečí vaše prostředí v datovém centru. Dále můžete své virtuální datové centrum rozšířit o virtuální load balancer, druhý virtuální firewall, sběr logů a jejich vyhodnocování, ochranu proti DDoS útokům, segmentace prostředí a další.

Službou virtuálního datového centra si můžete otestovat propojení vašeho prostředí s prostředím cloudovým. Také napojení a komunikaci jednotlivých aplikací a virtuálních strojů.