Kontejnery, kontejnery a zase kontejnery

Virtualizace jak tradičních, tak i moderních aplikací netradičním způsobem na platformě Docker.

Docker je platforma pro vývojáře a správce systémů pro vývoj, distribuci a běh aplikací v prostředí kontejnerů. Koncepce Dockeru umožňuje sestavit aplikaci z jednotlivých komponent a tu pak distribuovat jako celek, beze změn mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím. Vzhledem k tomu, že kromě jádra s sebou aplikace nese všechny potřebné komponenty (knihovny a závislé programy), nestane se, že by v produkčním prostředí některá z komponent chyběla.

Docker vás zaujme svou rychlostí, jednoduchostí, a snadnou správou. Díky kontejnerům ušetříte čas a náklady při vývoji, testování i provozu aplikací. Získáte flexibilitu volby prostředí – dnes může aplikace běžet ve Vašem datovém centru, zítra třeba ve veřejném cloudu.

Cílem této služby je seznámit uživatele s principy práce s kontejnery a jejich automatickým nasazením v prostředí zákazníka. Mezi další výhody kontejnerů patří mimo jiné i to, že lze zabalit i většinu existujících legacy aplikací z prostředí zákazníka (byť zde ztrácíme kouzlo malého, rychle startujícího a pružného kontejneru) – nicméně nám zůstává jednoduchá přenositelnost mezi prostředími – ať už se jedná o datové centrum zákazníka, privátní či veřejný cloud.